• Arja Ryynänen

KH:Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista Espoon kaupungin päätöksentekoon


Sähköposti Espoon kaupunginhallituksen jäsenille 11.8.2019:Hyvät kaupunginhallituksen jäsenet

Kaupunginhallituksen kokouksen 12.8.2019 esityslistalla on 7. Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista Espoon kaupungin päätöksentekoon. http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019479193-7 

Esitän, että kaupunginhallitus päättää, että lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön Espoon kaupungin päätöksenteossa. Lisäksi esitän, että kaupunginhallitus kehottaa, että Unicefin lapsiystävällinen kunta-malliin liittyminen etenee aiempien päätösten mukaisesti.  Perusteluja ja käsitteitä:


Lastensuojelun keskusliitto on kehottanut kuntia tekemään lapsivaikutusten arvioinnin lapsen oikeuksien turvaamiseksi, viimeksi tänä vuonna eduskuntavaalien yhteydessä. 

Kokemukseni mukaan Espoon kaupungin käytössä oleva päätösten vaikutusten ennakkoarviointimalli ei ole riittävä työväline osoittamaan päätösten vaikutuksia lasten ja heidän perheiden elämään. 


Lapsivaikutusten arviointi kirkastaa päätöksentekoa siten, että lapsen etu tulee olla ensisijainen kunnan päätöksenteossa. Lapsen edun käsite on myös kestävää talouspolitiikkaa, on edullisempaa tehdä kestävää lapsi- ja perhepolitiikkaa, kuin korjata jo rikki mennyttä. 

- Lapsi on 0-17-vuotias 

- Hyvinvoinnin ja terveyden perusta luodaan lapsuudessa. Sijoitus hyvään lapsuuteen on sijoitus tuleviin työikäisiin sukupolviin. Lapset ovat tulevaisuutemme yhteiskunnan rakentajia.


- YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan mukaisesti lapsen etu on arvioitava ja otettava ensisijaisesti huomioon kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä. 


- Lapsivaikutusten arviointia kehitetään osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Muutosohjelma jatkuu nykyisellä hallituskaudella.

- Lapsivaikutusten arviointia tehdään jo useissa kunnissa. 


- Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten etujen selvittämiseen. Lapsivaikutusten arvioinnin tavoitteena on vahvistaa lasten osallisuutta, parantaa päätöksenteon laatua, lisätä päätöksenteon ja valmistelun läpinäkyvyyttä sekä parantaa demokratiaa. Lapsivaikutusten arviointi on myös työväline kuntapäättäjille parempaan päätöksentekoon. 

- Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lasten hyvinvointiin ja oikeuksiin vaikuttavia päätöksiä, toimenpiteitä ja toiminnan vaikutuksia kokonaisuutena. Lasten edun mukaiset päätökset ovat yleensä myös taloudellisesti kestävämpiä.


- Lapsivaikutusten arviointi voidaan toteuttaa samassa yhteydessä kuin muukin arviointi, eikä siihen tarvita palkata erillistä henkilöstöä. 


- Espoo-tarinassa puhutaan lasten hyvinvoinnin ja siihen liittyvien palvelujen kehittämisestä eri toimialoilla. Lisäksi mainitaan, että ”toimimme edelläkävijänä kunnallisten palvelujen, niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa”.  Lapsivaikutusten arviointi vastaa Espoo-tarinaan.    


- Espoon kaupunki on kutsuttu YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Espoo sitoutuu saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Espoo sitoutuu kestävän kehityksen edelläkävijöiksi kansalaiset mukaan ottaen. Espoon toiminta painottuu oppimiseen, koulutukseen ja innovaatioihin. Lapsivaikutuksen arviointi tukee YK:n kestävän kehityksen johtajuusohjelman tavoitteiden saavuttamista.        

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin. Kiitos ajastanne. 

Yhteistyöterveisin,

Arja Ryynänen

sosiaalityöntekijä YTM

Varhaiskasvatuksen opettaja KK

Espoon kaupunginvaltuuston varajäsen (KOK)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

arja.ryynanen@gmail.com

arjaryynanen.fi

81 katselukertaa0 kommenttia

© 2018 by Arja Ryynänen