• Arja Ryynänen

Tyttöjen ja naisten oikeudet ovat yhteinen asia
Tyttöjen ja naisten oikeudet ovat yhteinen ja jokaisen kansalaisen asia yhteiskunnassamme. Työelämän yhdenvertaisuus ja tasa-arvo vahvistaa koko yhteiskunnan ja sen kansalaisten hyvinvointi. Naisen euron tulee olla tulevaisuudessa euro 80 sentin sijaan.


Perhevapaauudistus tulee tehdä perheiden valinnanvapautta kunnioittaen. Meidän tulee käynnistää yhteiskunnallinen keskustelu työmarkkinoiden joustoista, osa-aikatyöstä ja siitä miten kannustamme äitejä työhön ja isiä käyttämään enemmän perhevapaita. Mahdollisuus perhevapaisiin ja työelämän joustoihin tulisi ulottua kouluikään asti Ruotsin mallin mukaisesti. Perheiden hyvinvoinnista pidetään huolta muun muassa sillä miten perheillä on mahdollisuus joustoihin ruuhkavuosien keskellä.


Naisten eläkeköyhyyteen tulee kiinnittää huomioita. Naisten eläkeköyhyyden taustalla on naisten matalapalkka-alat ja lasten kotihoidon jaksot, jotka ovat jättäneet loven eläkekertymään. Yksinelävät ikääntyneet naiset ovat kaikkein haavoittuvin ryhmä, kun terveydenhuollon kustannukset ja pieni eläke tekee elämästä taistelua.

Eläkkeiden indeksijäähdytykset tulee peruuttaa ja turvata eläkeläisten riittävä toimeentulo. Turvattomuus on lisääntynyt yksin asuvien naisten keskuudessa. Ikäihmisten turvattomuutta ja yksinäisyyttä tulee torjua kaikin keinoin.


Naisten oikeus täysivaltaiseen julkiseen terveydenhoitoon tulee ulottua kaikille naisille.

Meidän tulee pitää huolta nuorista naisista ja tukea suunnitelmallista perheen perustamisesta maksuttomalla ehkäisyllä kaikille alle 25-vuotiaille. Moni perhe jää vaille lasta tai toivottua lapsilukua terveydellisistä syistä, esimerkiksi endometrioosin varhainen tunnistaminen on tärkeää.


Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Euroopan Unioni on antanut Suomelle kehotuksen laajentaa seulontoja alle 50-vuotiaisiin ja yli 70-vuotiaisiin, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on aina kansantaloudellisesti ja -terveydellisesti kannattavampaa kuin sairauden hoito. Naisten syövät ovat ainoa syöpälaji, jossa osa seurannasta toteutuu yksityisellä sektorilla. Tästä kohdistuu kohtuutonta taloudellista taakkaa erityisesti ikääntyneille naisille.

Maahanmuuttajanaisten mahdollisuutta päästä työelämään tulee vahvistaa yhteistyössä perhepalvelujen kanssa. Ympärileikkauksiin tulee puuttua, asia koskee tyttöjen lisäksi poikia. Neuvola on avainasemassa turvaamassa lapsen oikeuksia.


Suomen tulee vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä tyttöjen ja naisten oikeuksien vahvistamiseksi. Esimerkiksi tyttöjen koulutus on osoitettu olevan merkittävä tekijä köyhyyden torjumiseksi ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi kehittyvissä maissa.


Suomi on yksi väkivaltaisimmista maista naisille. Suomi on ratifioinut Istanbulin sopimuksen ja sitoutunut vähentämään naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Myös väkivallantekijä tarvitsee tukea miten päästä eroon toista ja itseään vahingoittavasta toimintamallista.


Meidän tulee tukea vanhemmuutta ja vahvistaa lasten sekä nuorten turvataitoja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi. Seksuaalirikosten tuomioita tulee tiukentaa tavoitteena ehkäistä rikoksia ja raiskaukseen tulee saada määritelmä suostumusperustaisuudesta. Kouluihin tulee lisätä seksuaaliterveyskasvatusta – turvataitojen rinnalla nuorille tulee tarjota myönteistä seksuaaliterveyskasvatusta.


Miksi tyttöjen ja naisten oikeudet ovat minulle tärkeitä? Olen Europa Donna Finland rintasyöpäyhdistys ry:n varapuheenjohtaja ja sairastanut rintasyövän vuonna 2018. Tällä tiellä olen päässyt tarkastamaan erityisesti naisten terveydenhuoltoa sekä kuulemaan ja tapaamaan monen ikäisiä naisia.


Olen tehnyt urani perhesosiaalityössä ja lapsiperheköyhyys koskettaa erityisesti yhden huoltajan ja maahanmuuttajien perheitä. Lapsiperheköyhyys on ollut kasvussa. Enemmistö yhden huoltajan perheistä on yksinhuoltajaäidin perheitä – yksinhuoltajuuden ja työn yhdistäminen on ajoittain vaikeaa. Työ on paras tie ulos köyhyydestä.


Olen saanut kasvatuksen, ettei ole mitään naisten ja miesten töitä vaan ratkaistavia asioita. Nämä kaikki ovat asioita, joihin voimme vaikuttaa lainsäädännöllä ja poliittisella ohjauksella.

1 katselukerta0 kommenttia

© 2018 by Arja Ryynänen