• Arja Ryynänen

Terve sisäilma on lapsipolitiikkaa

Päivitetty: 31. maalis 2019


Lapsuudessa luodaan perusta aikuisiän hyvinvoinnille. Syntyvän lapsen suojaaminen alkaa sikiöaikana neuvolassa. Suomalainen maksuton neuvolajärjestelmä on tunnustettu merkittävänä terveysvaikuttajana, jossa vanhempia tuetaan hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin tavoitteena turvata lapsen oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyteen.


Ravinnon ja hoivan lisäksi olosuhteet muodostavat merkittävän hyvinvoinnin tekijän lapsen elämässä. Lastensuojelun keskeisenä periaatteena on, että lapsen olosuhteet eivät saa vaarantaa lapsen kasvua ja kehitystä. Tämä on yleisesti ymmärretty kodin olosuhteilla. Lapsen olosuhteet koskevat kuitenkin kaikkia niitä tilanteita ja tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen, kodin lisäksi päivähoidon ja koulun, vapaa-ajan olosuhteet sekä kodin ulkopuolella asuvien lasten fyysisen ympäristön.


Lapsella on oikeus kasvaa ja kehittyä terveessä ympäristössä mukaan lukien terveessä sisäilmassa. Näillä olosuhteilla on vaikutus lapsuusiän lisäksi kauaskantoisesti myöhempään nuoruus- ja aikuisikään. Terve ympäristö vaikuttaa lapsen ja nuoren terveyteen, oppimiskykyyn, käyttäytymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Hyvän elämän perusta luodaan lapsuudessa.


Sipilän hallitus käynnisti Terveet tilat 2028-ohjelma tavoitteena ennaltaehkäistä ja korjata rakennusten sisäilmaongelmia. Espoossa on kirjattu tämän vuoden budjettiin: ”sisäilmasta sairastuneet lapset ja perheet saavat ohjausta ja neuvontaa”. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa seuraamme tavoitteen toteutumista.


Kuitenkin, perhepalveluissa ei vielä tunnisteta riittävästi sisäilmasta sairastuneiden lasten ja perheiden tuen tarvetta. Siksi kuntien ja valtion moniammatillista yhteistyötä ja toimenpiteitä tulee lisätä terveen sisäilman turvaamiseksi seuraavan hallituksen aikana.


Laadukas koulutus on suomalaisen yhteiskunnan menestystekijä. Suomi on ratifioinut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen, jossa se on sitoutunut turvaamaan lapsen parhaan mahdollisen terveyden. Lasten hyvinvoinnista riippuu koko yhteiskuntamme tulevaisuus.


Kun puhutaan rakennusten sisäilmaongelmien ehkäisystä ja korjaamisesta, on tärkeää, että keskustelussa nostetaan esille lapsi- ja perhepoliittinen näkökulma. Suomeen tarvitaan laki moniammatillisesta työskentelystä ja sisäilmasairaille oma tautiluokitus. Terve sisäilma ja toimenpiteet sen toteutumiseksi tulee kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan.


Arja Ryynänen

Sosiaalityöntekijä YTM

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Eduskuntavaaliehdokas (kesk)

40 katselukertaa0 kommenttia

© 2018 by Arja Ryynänen