• Arja Ryynänen

Nuoren kuntoutus pitäisi hoitaa loppuun/HS

Päivitetty: 13. helmi 2019

Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavalla nuorella ei ole vastuulääkäriä.


MIKS’ ne edes otti sisään, jos ne heti potkaisee ulos, 13-vuotias kysyi Hus nuorisopsykiatrian arviointijakson loppuneuvottelun jälkeen. Nuorella oli ollut asiakkuus vuosia lastenpsykiatriassa ja tuttu lastenpsykiatri, joka oli hoitanut trauman jälkeistä ahdistusta, masennusta ja unettomuutta.

Nuorella oli yhä psykoterapia ja lääkitys unettomuuteen sekä tehostettu tuki koulunkäyntiin. Kotona asiat olivat kunnossa. Nuori uloskirjoitettiin Husista kahden arviointikäynnin jälkeen perusteena Kelan myöntämä niin sanottu vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja psykoterapia. Kelan asiakkaat eivät kuulu Husin erikoissairaanhoitoon.

Hus vaatii huoltajia hakemaan alaikäisen psykoterapian ensin Kelasta. Oikeus Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen syntyy, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi nuoren toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen arkeaan. Jos Kelan päätös on myönteinen, nuori uloskirjoitetaan Husista. Jos Kela hylkää hakemuksen, nuorella on oikeus jatkaa erikoissairaanhoidon asiakkuudessa.

Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavalla nuorella ei ole vastuulääkäriä. Psykoterapeutilta puuttuu hoitotaho, johon ottaa yhteyttä, jos nousee huoli nuoren psyykkisestä voinnista. Nuorelta puuttuu lääkäri, joka seuraa hänen lääkitystään. Nuoren uloskirjoitus toteutuu myös niiden nuorten tapauksissa, joissa asiakkuudessa on ollut sairaalajaksoja. Nuori oli huolissaan ja kysyi, kuka häntä nyt hoitaisi. Nuorisopsykiatri kehotti olemaan yhteydessä paikalliseen terveyskeskukseen.


Husin toiminta rikkoo yhdenvertaisuutta ja lapsen oikeutta erityiseen suojeluun. Julkisin varoin maksetun psykoterapian maksaja ei voi olla peruste erotella, kenellä nuorella on oikeus erikoissairaanhoitoon. Hus perustelee toimintaansa linjaorganisaatiossa tehdyllä päätöksellä sen sijaan, että päätös perustuisi nuoren hoidontarpeeseen.

Mielenterveysongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma. Husin päätös ei ole myöskään taloudellisesti kestävä, jos nuoren kuntoutuminen jää kesken ja hän syrjäytyy. Nuorten lastensuojelun sijoitukset ovat lisääntyneet merkittävästi ja samalla tarve psykiatrisiin sijaishuoltopaikkoihin. Nuorisopsykiatrisen hoidon ongelmat kasaantuvat lastensuojeluun. Vastuulääkärin puuttuminen kuormittaa päivystystä.

Me kuntalaiset maksamme erikoissairaanhoidon kustannukset. Espoolaisena kuntapäättäjänä ja lapsipoliittisena asiantuntijana en voi hyväksyä Husin linjauksia.

Liian monen nuoren kuntoutus jää kesken ja vanhemmat yksin oireilevan nuoren kanssa. Nuoren kuntoutus tulee hoitaa loppuun asti hoidon tarve edellä.

Arja Ryynänen sosiaalityöntekijä, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (kesk), Espoo


https://www.hs.fi/paivanlehti/14112017/art-2000005447659.html?share=23c17f6253f45febca986e08e5624741

1 katselukerta0 kommenttia

© 2018 by Arja Ryynänen