• Arja Ryynänen

Lasten seksuaalirikosten ehkäisy


Viime päivinä ihmisiä on järkyttänyt uutiset lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Rikoksiin sisältyy erityistä julmuutta ja epäilyn erityinen yhteiskunnallinen asema.


Käytän tässä yhteydessä käsitettä lapsi, joka tarkoittaa alle 18-vuotiasta alaikäistä. Lapsiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa tekijä on usein lähipiiristä tai onnistunut muutoin luomaan luottamuksellisen suhteen lapseen esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Uhrin kärsimyksen lisäksi teon paljastuminen aiheuttaa suurta henkistä kärsimystä uhrin läheisille.


Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat aiheuttaneet huolestuneita keskusteluja ja kyselyjä vanhempien, kansan ja lasten kanssa työskentelevien keskuudessa. Kysytään mitä on tehty lasten seksuaalirikosten ehkäisemiseksi? Mitä sanoo poliitikot ja lastensuojelu? Onko lainsäädäntö ja käytännöt riittäviä? Keskustelussa on noussut esille tarve kiristää lainsäädäntä ja vahvistaa lasten turvataitoja.


Espoossa reagoitiin tarpeeseen, kun jätin valtuustoaloitteen 21.1.2019 yhdessä 50 muun valtuutetun kanssa. Valtuustoaloitteessa esitimme, että lapset, nuoret ja vanhemmat sekä lasten kanssa työskentelevät saavat tukea someturvallisuuden vahvistamiseksi.


Vanhemmat ovat tietoisia missä ja kenen kanssa lapset liikkuvat vapaa-ajalla. On tärkeää, että vanhemmat tietävät myös missä lapsen digitaalinen jalanjälki kulkee. Lapsilla tulee olla riittävät tiedot ja taidot tunnistaa mikä on normaalia ja mikä ei. Miten toimia kun aikuinen ylittää lapsen rajat tai miten auttaa vaikeassa tilanteessa olevaa kaveria.


Lapset pelkäävät, että puhelin otetaan pois, jos he kertovat oudosta ja huolestuttavasta asiasta. Siksi on tärkeää, että aikuinen pystyy kohtaamaan lapsen rauhallisesti ja rakentavasti silloinkin, kun älylaitteella on aikuista järkyttävää materiaalia. On tärkeää, että keskusteluyhteys säilyy lapsen kanssa ja lapsi voi aina turvautua vanhempaansa.


Miten lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia voidaan ehkäistä? Seksuaalirikosten lainsäädännön ja oikeuskäytäntöjen kiristäminen on yhteiskunnan viesti, jolla pyritään ennaltaehkäisemään lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Kaikki pedofiilit eivät kohdista toimintaansa lapsiin ja siksi on tärkeää, että pedofiilisia taipumuksia omaava ihminen saa ajoissa ja matalalla kynnyksellä apua.Taipumuksen tunnistamiseen ja hoitoon ohjaukseen sekä kuntoutukseen tulee osoittaa voimavaroja.


Vanhemman ja lapsen hyvä suhde suojaa lasta. Haluan osaltani tukea vanhempia tärkeässä kasvatustehtävässään. Someturvallisuus on tietoa ja taitoja, uhkien lisäksi digitaalisen median mahdollisuuksien tunnistamista. Vanhemmilla tulee olla riittävä osaaminen tukea lapsen kasvua lapsen luonnollisessa ympäristössä johon kuuluu fyysisen lisäksi digitaalinen ympäristö.


Alla valtuustoaloite 21.1.2019 ja linkki Espoon kaupungin kotisivuille:

https://www.espoo.fi/download/noname/%7B67BF1213-E09A-4D75-87B8-8AC5A483ED4B%7D/112399Valtuustoaloite

Arja Ryynänen (kesk.)


Lapsille, nuorille ja vanhemmille tukea some-turvallisuuden vahvistamiseksi


Älylaitteet ja sosiaalinen media tuovat uusia haasteita lapsiperheisiin. Hyvä suhde vanhempaan ja osallisuuden kokemukset suojaavat lasta ja nuorta kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Vanhempia ei tule kuitenkaan jättää kasvatustehtävässään yksin. Lasten, nuorten ja vanhempien digitaitoja tulee vahvistaa, jotta lapset ja nuoret voivat olla turvallisesti verkossa.


Euroopan Neuvosto antoi kesäkuussa 2018 jäsenvaltioille ohjeistuksen lapsen oikeuksista digitaalisessa mediassa. Se velvoittaa jäsenvaltion lisäksi kuntaa tarkastelemaan toimintaohjeita ja käytäntöjä lapsen oikeuksien toteutumiseksi digitaalisessa mediassa.

Vanhempia tulee rohkaista seuraamaan ja tukemaan lapsen ja nuoren digitaalista jalanjälkeä.


Vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille tulee tarjota riittävää osaamista puhua rohkeasti ja ennaltaehkäisevästi miten lapsi ja nuori voi vahvistaa omia digitaitojaan ja suojautua kaltoinkohtelulta. Ammattilaisille tulee turvata riittävät resurssit ja osaaminen tehdä työtään lapsen oikeuksien toteutumiseksi, mikäli lapsi on joutunut väkivallan tai kaltoinkohtelun kohteeksi. Espoon tulee vahvistaa yhteistyötä järjestöjen ja poliisin kanssa lapsen oikeuksien toteutumiseksi digitaalisessa mediassa.


Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että lasten, nuorten ja vanhempien digitaitoja vahvistetaan tarjoamalla heille riittävästi tietoa ja neuvontaa, jotta lapset ja nuoret voivat olla turvallisesti verkossa. Lisäksi esitämme, että lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille turvataan riittävä osaaminen ja resurssit ennaltaehkäisevään ja korjaavaan työhön lapsen oikeuksien toteutumiseksi.


Espoossa 21.1.2019

Arja Ryynänen9 katselukertaa0 kommenttia