• Arja Ryynänen

Lapsivaikutusten arviointi tukee hyvää arkea

Espoon kaupungin valtuusto käsittelee 27.1.2020 aloitteeni lapsivaikutusten arvioinnista. Aloitteen on allekirjoittanut lisäkseni 35 valtuutettua.


Lapsivaikutusten arviointi perustuu YK:n lasten oikeuksien sopimukseen, joka täytti juuri 30 vuotta. Lapsiperhejärjestöt ovat tehneet töitä asian puolesta vuosien ajan. 

Lapsivaikutusten arviointi oli Sipilän hallitusohjelmassa suosituksena ja on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan. Se tarkoittaa, että päätöksenteossa tulee huomioida niiden vaikutus lapsiin (0-17v) ja perheisiin. Kyseessä on työkalu, joka voidaan tarvittaessa toteuttaa ilman suoria budjettivaikutuksia. 


Espoo on valittu yhdeksi YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäksi ja sen taustalla on Agenda 2030-ohjelma, jonka yksi työkalu on lapsivaikutusten arviointi. 

Lasten ja perheiden asiantuntijat näkevät työssään miten yhteiskuntamme elää aikuisten tahtisesti ja kuinka usein kiireessä lapsi jää aikuisten elämän ja päätösten jalkoihin. Tarvitsemme pikaisesti ja vahvasti lapsi- ja perheystävällistä arkea ja yhteiskuntaa.


Lapsivaikutusten arvioinnin tarkoituksena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista yhteiskunnassamme, sekä tukea ennaltaehkäisevästi perheiden hyvinvointia. 

Esimerkki arjesta: Espoolaisena äitinä ja päättäjänä olen nähnyt kun turvallinen koulutie jää arvioimatta uudessa kaavassa. Silloin alakouluikäinen lapseni videoi aamujaan kuinka vaarallinen koulutie oli lapsen näkökulmasta. Hän halusi päättäväisesti viedä asiaa eteenpäin ja lopulta viesti välittyi kauttani lautakuntaan. Lisäksi lähipäiväkodin ja -koulun vanhemmat olivat aktiivisia päättäjien suuntaan. Kaavaan saatiin lapsiystävällinen muutos ja lapsille silta yli ruuhkaisen autotien.


Jos käytössä olisi ollut lapsivaikutusten arviointi, emme olisi tarvinneet vahvaa kansalaisaktivismia vaan lapsen edun näkökulma olisi arvioitu osana kaavan suunnittelua. Osaltani haluan kiittää sydämellisesti päättäjiä asian korjaamisesta ja lapsiystävällisestä päätöksenteosta.


Katson, että perheiden voimavarat tulisi kohdistaa lapsiperhearkeen, sen sijaan että perheiden tulee olla aktiivisia itseään koskevissa asioissa, jotta lapsen, nuoren tai perheen ääni tulee näkyväksi yhteiskunnassamme ja sen päätöksenteossa. Lapsiystävällinen päätöksenteko tukee niin ikään lasten ja nuorten luottamusta turvalliseen yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen.


Espoo on YK:n kestävän kehityksen edelläkävijä. Hyvä lapsuus ei ole yksin oman kodin ja perheen asia, se on jokaisen meidän yhteinen tehtävä. Siksi tarvitsemme YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti lapsivaikutusten arviointia lasten, nuorten ja perheiden arkeen ja kaupunkimme päätöksentekoon.


Linkki esityslistan kohtaan:

https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020495668-19#espoo #valtuusto #lapsivaikutukset #lapsioikeus #Agenda2030 #KestäväKehitys #LOS

37 katselukertaa0 kommenttia

© 2018 by Arja Ryynänen