• Arja Ryynänen

Tiedote: Arja Ryynänen Kokoomukseen

Päivitetty: 13. elo 2019


TIEDOTE 12.8.2019

Siirryn Kokoomuksen valtuustoryhmään 12.8.2019 alkaen. Olen Espoon kaupunginvaltuuston 3. varavaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen.

Olen saanut kipinän poliittiseen vaikuttamistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatyöstä. Taustani on yrittäjäperheessä ja arvoissa, jossa perhe, koulutus, työ ja yrittäminen ovat tärkeitä asioita yksilön ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Haluan toimia Espoon etu edellä ja espoolaisia kuullen. Päätös siirtyä Keskustan valtuustoryhmästä Kokoomukseen on syntynyt keskustelusta espoolaisten kanssa.


Kokoomus on keskusta-oikeistolainen kansanpuolue ja olen tehnyt valtuustokauden ajan yhteistyötä Kokoomuksen kanssa. Meidän tulee puhua yhteiskunnan ilmiöistä rohkeasti ja ratkaisukeskeisesti. Haluan toimia sillanrakentajana hyvinvoinnin ja talouden vuoropuhelussa – vastakkainasettelun sijaan etsiä ratkaisuja, joissa hyvä elämä turvataan kestävällä kuntajohtamisella.


Minulle on tärkeää kunnan päätösten hyvinvointivaikutukset ja yhteiskunta, jossa ihminen nähdään kokonaisuutena siilojen sijaan. Kestävää kuntajohtamista on turvata oikea tuki oikea-aikaisesti sekä mutkaton yhteistyö yli toimialojen. Keskiössä tulee olla aina ihminen muksuista mummoihin, kaikissa elämäntilanteissa. Espoo kasvaa ja kansainvälistyy, ympäristö ja ilmasto muuttuu - tarve kunnan palvelujen kehittämiseen koskee kaikkia espoolaisia.


Olen ainoa sosiaalityöntekijä sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Olen havainnut, että erityisesti sosiaalihuollon kysymyksissä tarvitaan poliittisen ohjauksen vahvistamista Espoossa. Tämä koskee esimerkiksi oikea-aikaisten perhepalvelujen turvaamista ja vammaisten sekä vanhusten palvelujen hankinnan ja valvonnan tehostamista.


Espoossa on haasteita rekrytoida esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä, kotipalvelutyöntekijöitä tai varhaiskasvatuksen opettajia. Olen koulutukseltani myös henkilöstöpäällikkö ja varhaiskasvatuksen opettaja KK, siksi aihe on itselleni läheinen ja tärkeä. Koen tarvitsevani laajemmat hartiat peruspalvelujen uudistamiseksi kuin Keskusta pystyy tällä hetkellä tarjoamaan, siksi aloittamani työ jatkuu Kokoomuksen valtuustoryhmässä.


Kiitän Keskustan valtuustoryhmää kuluneesta kaudesta. Espoo Tarina ja parlamentarinen yhteistyö jatkuu Espoon kaupunginvaltuustossa.


Arja Ryynänen

Sosiaalityöntekijä YTM

Lisätietoja:

arja.ryynanen@gmail.com

+358 451241248

14 katselukertaa0 kommenttia