© 2018 by Arja Ryynänen

Intohimoni on hyvinvoinnin ja sen kehittäminen eri näkökulmista. Kannan vastuuta ihmisten hyvinvoinnista ja yhteiskunnan yhteisestä kassasta. Pitkä työkokemus hyvinvoinnin asiantuntijana on antanut osaamista ja rohkeutta sanoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon inhimillistä, yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä. Päivätyöni on lastensuojelujärjestössä, jossa olen aitiopaikalla näkemään miten suomalainen perhe voi.

Minulle on tärkeää tehdä työtä ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi vauvoista ikäihmisiin. Nähdä ihminen, hänen elämä ja tarpeensa, sekä pohtia miten palvelut voisivat tulla lähemmäksi ihmistä ja hänen elämäänsä. Miten kohdata ihminen myönteisesti ja kehittää ketteriä palveluja, joissa ihminen on keskiössä byrokratian sijaan. On tärkeää, että verotulot menevät siihen mihin se on tarkoitettu - ihmisen hyvnvointiin, eikä byrokratiaan ja hukkaan.  

Pitkä työura julkisen hyvinvoinnin alalla on tuonut kokemusta tutkia ja sanoittaa kehittämisen kohteita. Olen ottanut kantaa niin työntekijöiden saatavuuden, laadukkaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen, lapsiperheiden kotipalvelujen kuin vammaisten ja vanhusten hoivan valvonnan sekä hyvän hoidon puolesta. Meidän tulee myös Espoossa saada vipuvartta valtionosuusjärjestelmästä, kun kannamme vastuu pakolaisista ja maahanmuuttajista. 

 

Sosiaalityö on työtä elämän ääripäissä, tilanteissa, joista harva kehtaa puhua julkisesti. Kukaan ei ole kuitenkaan suojassa elämän haasteissa tai ikääntymisen merkeissä. Tukea tulisi saada ajoissa.  

Esimerkiksi perheiden arki kuormittuu työn, perheen ja vapaa-ajan ruuhkassa. Kuntapäätöksenteolla voimme auttaa espoolaisten hyvinvointia ja  muun muassa tällä valtuustokaudella sosiaali- ja terveyslautakunta päätti Iso Omenan neuvolan ja terveysaseman aukioloaikojen laajentamisesta virka-ajan ulkopuolelle. 

Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja toiminut osa-aikaisena yrittäjänä. Työn ja yrittämisen merkitys on tärkeää. Työn tulee olla aina kannattavaa, se on myös merkityksellistä ihmisen kasvun, sivistyksen ja osallisuuden näkökulmasta.

 

Espoossa suurin työttömien ryhmä on korkeakoulutetut. Meidän tulee tukea myös osatyökykyisten työllisyyttä ja työhönpaluuta, sekä ottaa koppi maahanmuuttajanaisten ja -miesten työllisyydestä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Itsensä työllistäminen ja yrittäminen tulisi nähdä vaihtoehtona. Yritteliäisyyteen ja innovaatioihin tulisi kannustaa ja tukea. 

Yrittäminen ja elinkeinoelämä tulee nähdä tärkeänä hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamisen veturina. Meidän tulee pitää huolta molemmista päistä - siitä, että yhteiskunnan kassassa on rahaa ja hyvinvointiyhteiskunnan veturi toimii, sekä toisaalta, että lakisääteiset palvelumme ovat saatavilla ihminen edellä.

Siirryin Kokoomuksen valtuustoryhmään 12.8.2019 ja työ espoolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu. 

Koulutukseni:

Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijän pätevyys 2014, Itä-Suomen yliopisto

Kasvatustieteiden kandidaatti, varhaiskasvatuksen opettaja ja aineenopettajan pätevyys 2002, Helsingin yliopisto

Henkilöstöpäällikkö 2012, Markkinointi-instituutti

Valtiotieteen ylioppilas, sosiaalitieteet 2003-, Helsingin yliopisto 

Ylioppilas 1993, Joensuun yhteiskoulun lukio

Pro Gradun aiheena YK:n lapsen oikeuksien toteutuminen 

 

Vapaa-aikani:

Minulle on tärkeää kaksi ällää - luonto ja lapset. Tämä näkyy niin kotona kuin töissä - luonnon ja lasten hyvinvointi on ykkösasiani. Kesäisin viljelen parvekepuutarhaani ja nautin merituulen tuoksusta. Rentoudun kuntosalilla, koiralenkillä lähiluonnossa ja vapaalla perheeni kanssa.

Matkustan mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Karjalaan mökille. Kunnioitan kestävän kehityksen arvoja, ja yhteisvastuu ja naapuriapu ovat osa elämäntapaani. Pyrin tekemään hankintani paikallista yrittäjyyttä ja kiertotaloutta kunnioittaen.  

Nykyiset luottamustoimeni:

Espoon Kaupunginvaltuusto, varajäsen (kok) 1.6.2017-

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta, jäsen 1.6.2017-

Europa Donna Finland , Rintasyöpäyhdistys ry, varapuheenjohtaja 1.1.2019-

Espoon Kaupungin Matinkylän Asukasfoorumi, jäsen 2018- 

Mikä minulle on tärkeää?

 

Tarvitsemme kestävää ja vastuullista hyvinvointitaloutta – on kyettävä näkemään nykyhetken lisäksi tulevaisuuteen. Olen päässyt edistämään hyvinvointia 1993 alkaen työelämässä ja 2017 alkaen Espoon kaupunginvaltuustossa. 

 

Ihmiset - lapset, nuoret, perheet, sinkut, uusespoolaiset, työntekijät ja yrittäjät, sairaat, vammaiset, vanhukset tulee pitää mukana. Hyvä arki tehdään yhdessä. 

 

Mikä sinulle on tärkeää? Kerro:

arja.ryynanen@gmail.com

 

Vastuullisesti hyvää espoolaista arkea ja elämää,

 Arja