• Arja Ryynänen

Vanhustenhoidon kriisi: Espoo järjesti ylimääräisen kokouksen päättäjilleen, lisää valvontakäyntejä


Ote puheestani sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 8.2.2019. Esitän, että palveluntuottajan henkilöstön hyvinvointimittareiden seurataan jatkossa. Tavoitteena on seurata henkilöstön vaihtuvuutta, sairauspoissaoloja, johtamista, koulutusta ja työtyytyväisyyttä. Esitys 0.7 hoitajamitoituksesta ei yksin riitä, vaan meidän tulee huomioida miten henkilöstö voi. Tutkimusten mukaan hyvinvoiva henkilöstö tuottaa hyvinvointia asiakkaille. Esimerkiksi sairaanhoitajan tulee saada tehdä työtä, johon hänet on palkattu ja pysyvä henkilöstö kertoo osaltaan siitä että johtaminen on kunnossa.


Sosiaalihuoltolaki ja vanhushoitolaki velvoittaa arvioimaan palvelusuunnitelmassa asiakkaan hoidon tarvetta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli hoidon tarve on enemmän kuin 0.7, se tulee turvata lain mukaan.


Lisäksi meidän Espoossa tulee kiristää valvontaa ja tarkastella vanhusten ja vammaisten hoivan laimininlyöntejä rikosten tunnusmerkistön valossa - täyttyykö rikoksen tunnusmerkistöt jos asiakas on jäänyt vaille riittävää hoivaa, ravintoa tai lääkitystä, tai silloin kun palveluntuottaja on tietoisesti laiminlyönyt hoitajamitoituksen? Ennakoimattomia käyntejä on lisättävä ja turvattava valvontaan riittävät resurssit.HS UUTISOI:


Lautakunta haluaa seurata palveluntuottajien henkilöstön hyvinvointimittareita


ESPOON sosiaali- ja terveyspäättäjät ovat haluavat parantaa vanhusten hoivakotien valvontaa. Vanhustenhoidon ongelmat saivat Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan pitämään ylimääräisen kokouksen perjantaina. Lautakunnan mielestä valvontakäyntejä hoivakoteihin on lisättävä. Lautakunnan mielestä vuonna 2014 hyväksytty valvontasuunnitelma pitää päivittää.

Lautakunta esitti yhteistyöfoorumin tai vastaavan perustamista, jossa kaupunki, eri toimijat ja omaiset voivat yhdessä kehittää toimintaa ja raportoida havaitsemistaan epäkohdista.

Lautakunta haluaa seurata palveluntuottajien henkilöstön hyvinvointimittareita. Nyt selvitetään, onko se mahdollista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ilmoitti ryhtyvänsä seuraamaan tiiviimmin tehtyjä reklamaatioita ja niiden johdosta tehtyjä toimenpiteitä, palveluntuottajille annettuja huomautuksia ja sanktioita. Lautakunta aikoo seurata tarkemmin myös toimia esiin tulleiden epäkohtien korjaamiseksi sekä valvontakäyntejä.


VIIME vuonna Espoossa tehtiin 43 ennalta ilmoitettua ja suunniteltua käyntiä hoivakoteihin. Ennalta ilmoittamattomia käyntejä tehtiin neljä. Tämän lisäksi kaupungin valvonnasta käytiin 90 kertaa hoivakodeissa muun muassa asukas-, perehdyttämis- ja hoitokokousasioissa.


Viime vuoden aikana Espoon valvontayksiköllä oli tavallista tarkemmassa seurannassa viisi hoivakotia: Attendon Helmi, Mainiokoti Muurala (joka ei enää toimi) ja Espoon eläkesäätiön palvelutalo Hopeakuu sekä Attendon Harmaaniitty ja Mehiläisen Joutsen, jotka ovat aloittaneet toimintansa hiljattain.

Espoon valvonnasta on kehuttu Hopeakuuta hyväksi esimerkiksi siitä, miten valvonta toimii ja tilanne korjaantuu nopeasti.

Kaupungin valvontayksikkö sai tiedon, että Hopeakuussa ei ollut tehty asukkaiden terveystarkastuksia. Kun valvontayksikkö alkoi selvittää asiaa yhdessä palveluntuottajan kanssa, kävi ilmi, että siellä oli puutteita myös hoitosuunnitelmissa ja yhteistyökokouksissa.

”Kolmen kuukauden seurannassa palvelukoti korjasi ne asiat”, kertoi Espoon vanhusten pitkäaikaishoidon päällikkö Elina Kylmänen aiemmin HS:ssa.Satu Pajuriutta HS

Julkaistu: 8.2. 15:50


https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005994722.html?share=2b148f392a840374c87b70817060d1c6&fbclid=IwAR3s22inFjTzMd2zZrWkhqkXD6pr8Rlx6rT-aTdfyYPV_MOKjVqvA_WthkE

5 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen