• Arja Ryynänen

Työ ja yrittäjyys luo hyvinvointia  SuomeenKorkea työllisyysaste turvaa hyvinvointiyhteiskunnan. Työllisyys tuo rahaa yhteiskunnan kassaan, josta voimme ammentaa pääomaa Suomen kasvun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Nykyinen 72 prosentin työllisyysaste tulee nostaa pohjoismaiselle tasolle 75 prosenttiin. Meidän tulee panostaa vaikuttavaan toisen asteen koulutukseen, elinikäisen koulutuksen mahdollisuuteen sekä siihen, että työelämän ulkopuolelle jääneet pääsevät osaksi suomalaisesta kasvusta.


Maahanmuuttajien työllistymiseen tulee panostaa ja tehdä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Maahanmuuttajanaisten työllisyyden parantamiseksi tulee etsiä keinoja yhteistyössä perhepalvelujen kanssa. Työnantajien ja oppilaitosten yhteistyötä tulee vahvistaa erityisesti aloilla, joissa on työntekijäpula. Elinkeinoelämän tarpeisiin tulee kouluttaa sen tarvitsemaa työvoimaa suomalaisen kasvun turvaamiseksi.


Osatyökykyisten osallisuutta työelämään tulee vahvistaa yhteistyössä työnantajien kanssa. Osatyökykyinen tulee nähdä vahvuuksien ja voimavarojensa kautta, vamman ja haittojen sijaan. Meidän tulee tunnistaa jokaisen ihmisen osaaminen ja taidot yhteiskunnassa ja työelämässä - myönteisyys kantaa.

Työelämän kehittämisessä tulee kiinnittää huomioita työhyvinvointiin, työn ja perheen yhdistämiseen sekä johtamisen osaamiseen. Seuraavalla hallituskaudella tulee nostaa keskusteluun yleinen palkkapolitiikka ja työhyvinvoinnin turvaaminen oikeilla päätöksillä ja johtamisella. Erityistä huomioita tulee osoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöön.


Meidän on huomioitava kaikkien yrittäjien oikeus sosiaaliturvaan. Yrittäminen tulee nähdä kilpailukykyisenä vaihtoehtona työllisyyden rinnalla. Ensi hallituskaudella tehtävässä sosiaaliturvauudistuksessa tulee huomioida myös pienyrittäjien ja kevytyrittäjien tilanne ja olemassa olevan sosiaaliturvan kehittämistarpeet.


Meidän tulee pitää huolta kaiken kokoisten yritysten toiminnan edellytyksistä ja siitä, että Suomi säilyy kilpailukykyisenä maana sijoittajille. Hyvinvointipalvelut turvataan vientiteollisuuden vetovoimaisuudella. Sijoitus suomalaiseen koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin turvaa maamme elinkeinoelämän elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden. Kansainvälinen elinkeinoelämän yhteistyö on välttämätöntä kasvumme turvaamiseksi.


Kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida päätösten kokonaisvaltaiset hyvinvointitaloudelliset vaikutukset. Hyvinvoiva työntekijä, yrittäjä ja yritys on suomalaisen hyvinvoinnin turvaaja.

4 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen