• Arja Ryynänen

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.02.2018


Ylimääräinen asia/Selvitys sosiaali- ja kriisipäivystyksen muutosten jatkovalmistelustaKäsittely

Värmälä Lehtosen kannattamana ehdotti, että lautakunta ottaisi käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana valmistelukehotuksen valmistella sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitys sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimintojen järjestämisestä huomioiden Valviran kehotus asiasta.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Värmälän ehdotus ylimääräisestä asiasta ottaa käsiteltäväksi. Koska sitä vastustettiin, oli äänestettävä.

Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan 8 äänellä 4 ääntä vastaan, yksi jäsen kieltäytyi äänestämästä, 1 poissa, hyväksyneen asian ottamisen käsittelyyn. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.


Värmälä Lehtosen kannattamana teki ehdotuksen, että ”Sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmistellaan esitys sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimintojen järjestämisestä huomioiden Valviran kehotus asiasta.”.


Puheenjohtaja ilmoitti, että Värmälän esitys ei kuulu sosiaali- ja terveyslautakunnan toimivaltaan ja näin ollen lautakunta ei voi siitä päättää.


Puheenjohtaja teki Konttaksen kannattamana seuraavan ehdotuksen:

”Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaa perusturvajohtajaa sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajaa tuomaan lautakunnalle tiedoksi selvityksen sosiaali- ja kriisipäivystyksen muutosten jatkovalmistelusta sekä kiinnittämään erityistä huomiota yksikön johtamisen kehittämiseen, henkilöstön osallisuuden vahvistamiseen ja asukkaiden kannalta tärkeän palvelun laadun varmistamiseen.”


Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esitys yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen sen.


Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaa perusturvajohtajaa sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajaa tuomaan lautakunnalle tiedoksi selvityksen sosiaali- ja kriisipäivystyksen muutosten jatkovalmistelusta sekä kiinnittämään erityistä huomiota yksikön johtamisen kehittämiseen, henkilöstön osallisuuden vahvistamiseen ja asukkaiden kannalta tärkeän palvelun laadun varmistamiseen.


Puheenjohtaja, Båsk ja esittelijä jättivät Värmälän ylimääräisen asian käsittelyyn ottamisesta eriävän mielipiteen, koska lautakunta ei voi päättää asiasta, jossa ei ole toimivaltainen.


Värmälä, Mustakallio, Lehtonen, Järvenpää ja Ryynänen jättivät eriävän mielipiteen puheenjohtajan kannasta olla ottamatta Värmälän esitys käsiteltäväksi.


Liite 4

Äänestyslista § 26

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018434062-13

0 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen