• Arja Ryynänen

Päiväkotien resurssivaje kuormittaa perheitä

Päivitetty: 17. helmi 2019


Pääkaupunkiseudun päiväkoteihin etsitään sijaisia tarjoamalla leffalippuja palkan kannustimena uutisoi HS 18.4.2018. Lastentarhaopettajista on huutava pula pääkaupunkiseudulla, jossa on täyttämättä noin 600 virkaa. Korkeakoulutetun lastentarhanopettajan palkka on 2380 euroa, eikä Espoon tilanteeseen ole tulossa muutosta tuoreen virkamiesten selvityksen mukaan.


Päiväkotien johtajien mukaan tilanne on ajoittain niin huono, että vanhempia pyydetään pitämään lapsensa kotona tai lyhentämään työpäivää sijaisten puutteen takia. Espoon tilanne on kaukana lain edellyttämästä laadukkaasta varhaiskasvatuksesta.


Lastensuojelun Keskusliiton selvityksen mukaan laadukas varhaiskasvatus on vaikuttava ennaltaehkäisevä tuki yhteiskunnalle. Kun lapsi saa hyvän kasvualustan elämälleen, tuottaa se moninverroin hyvinvointia lapselle ja yhteiskunnalle.


Kiintymyssuhdeteorian mukaan lapsi hyötyy pysyvistä ihmisistä elämässään. Tämä koskee kaikkia lapselle tärkeitä ihmissuhteita, niin kotona kuin sen ulkopuolella. Tutkimusten mukaan vaihtuvat ihmiset ja riittävän sylin ja hoivan puute altistaa lapsen stressille. Kodin tasapainoiset olosuhteet ja vanhempien kyky vastata lapsen tarpeisiin ei yksin riitä, jos lapsen hoitopäivän aikaiset olosuhteet eivät pysty turvaamaan riittävää lapsen tarvitsemaa hoivaa.


Nykyinen Espoon varhaiskasvatuksen tilanne ja lastentarhanopettajien resurssivaje vaikeuttaa vanhempien työssäkäyntiä ja altistaa lapsen kohtuuttomalle stressille. Varhaiskasvatuksen pulmat eskaloituvat kouluun ja lastenpsykiatriaan, lisäksi pitkään jatkuessaan se näkyy lastensuojelun tuen kasvavana tarpeena. Lasten suojelu on yhteistyötä, jota tulee tarkastella kokonaisuutena.


Lasten vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö vaativat aivan perusasioita: lapsen oikeutta pysyviin ihmissuhteisiin, riittävää resursointia ja työn vaativuutta vastaavaa palkkaa lastentarhanopettajille. Kansainvälisessä vertailuissa lastentarhanopettajan palkkaus on kuopassa Suomessa.


Kyse on Espoon arvovalinnoista, panostaako Espoo ennaltaehkäisyyn vai investoi miljoonia lapsiin korjaavina toimenpiteinä. Lasten sijoitukset kodin ulkopuolelle kasvoivat viime vuonna 35%. Lapset eivät huutele oikeuksiensa perään vaan meidän aikuisten tehtävä on turvata hyvä elämä kaupunkimme lapsille.


Arja Ryynänen

Sosiaalityöntekijä YTM

Lastentarhanopettaja KK

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (kesk)

0 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen