• Arja Ryynänen

Nuori, päihteet ja elämänhallinta

Päivitetty: 11o maalis 2019


Puhe Kaitaan koululla 11.3.2019


Miten tukea vanhemmuutta, kun nuori oireilee päihteiden käytöllä?


Vanhemman hyvinvointi on lapsen ja nuoren hyvinvointia. Kaikkein tärkeintä lapsen ja nuoren hyvinvoinnissa on vanhempien hyvinvointi. Lentokoneessakin kehotetaan laittamaan happinaamari ensin aikuisen kasvoille ja sitten lapselle.


Ruuhkavuodet ottavat osansa, lapset, puoliso, läheiset, ystävät, työ ja elämän velvollisuudet. Vanhempi - pidä huolta itsestäsi. Raivaa itsekkäästi aikaa myös omalle hyvinvoinnillesi. Pyri myös näkemään hyvä murrosikäisessä lapsessasi, anna myönteistä palautetta nuorellesi.


Murrosikä saattaa yllättää monen vanhemman. Moni haluaa lapsia, mutta kuinka monia haluaa nuoria, vaativia, murisevia, kovaäänisiä ja tilaa vieviä tyyppejä? Kun teini kapinoi ja testaa rajoja, vanhemmalle saattaa nousta kylmä hiki pintaan monta kertaa. Välillä arjen yllättää tilanteet, jossa ”mikään ei ole viisaampi kuin teini”. Nuoret ovat valppaita ottamaan tilansa kun vanhempi on väsynyt arjesta. Tuolloin tarvitaan malttia, että vanhempi jaksaa pysyä vanhemman roolissa kun nuori haastaa vanhempaa.


Nuoruuteen kuuluu rajojen kokeilu, riskien otto ja virheratkaisut. Älä tuomitse lastasi silloinkaan kun hän mielestäsi ansaitsisi rakkauttasi vähiten. Hän tarvitsee rakkauttasi eniten juuri tuolloin. Turvalliseen kotiin mahtuu kaikki tunteet. Sulje tarvittaessa nuoren huoneen ovi ja kunnioita nuoren omaa tilaa.


Uskomalla itseesi vanhempana ja luottamalla muiden tukeen, sekä rakastamalla lastasi niin myötä kuin vastamäessä pärjäät murrosiän haasteissa. Lapsesi on turvassa, koska sinä olet vanhempi ja vahvempi.


Älä uhkaa lastasi hylkäämisellä, silloinkin kun tunnet, ettet enää jaksaisi. Sen sijaan hae apua. Suurinta rakkautta omaa lastaan kohtaan on hakea apua, kun omat hartiat eivät riitä. Täydellistä vanhempaa ei ole olemassakaan, ole siis armollinen ja rehellinen itsellesi.

Näe hyvä nuoressasi silloinkin, kun hän murisee ja haastaa sinua vanhempana. Ole iloinen ja ylpeä kasvavasta lapsestasi. Ota tarvittaessa huono huumori käyttöön. Joskus on hyvä olla vaan maailman noloin mutsi tai faija.Entä kun nuori oireilee päihteiden käytöllä?


Nykyiset nuoret suhtautuvat kriittisemmin alkoholiin kuin vanhempiensa sukupolvi. Kuitenkin päihdekokeiluja ja alkoholin käyttöä esiintyy nuorten keskuudessa, joista nuorimmat ovat 12-vuotiaita alakoululaisia.


On tärkeää luottaa omaan lapseensa olematta kuitenkaan sinisilmäinen. Vanhempien ja muiden aikuisten tehtävänä on tehdä päihteiden kokeilusta ja käytöstä nuorelle mahdollisimman hankalaa. On hyvä muistaa, että vanhempien oma malli vaikuttaa nuoren päihteiden käyttöön.


Selkeä ja johdonmukainen kielteinen asennoituminen ja puuttuminen alaikäisen päihdekokeiluihin on merkityksellistä. Mitä varhaisemmassa iässä alkoholin käyttö aloitetaan, sitä nopeammin alkoholisoituminen tapahtuu. Tutkimusten mukaan paras tapa ehkäistä myöhempää ongelmakäyttöä on viivyttää nuoren alkoholinkäytön aloittamista mahdollisimman myöhäiseksi.


Päihteet vaarantavat nuoren kehitystä monella tapaa. Nuorten alkoholinkäytöllä on vahva yhteys käytöksen ja psyykkeen häiriöihin, kuten masennukseen, ahdistuneisuuteen ja käytöshäiriöihin. Alkoholi on nuoren kehittyville aivoille erityisen haitallista. Aivot jatkavat nuoruusiässä kasvuaan ja saavuttavat aikuisen toimintakykynsä vasta 20–24 vuoden iässä. Humalatila vaurioittaa kehittyvää hermoverkkoa aiheuttamalla rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka ilmenevät häiriöinä muun muassa oppimisessa ja muistamisessa.


Alkoholia käyttävillä nuorilla esiintyy muita enemmän sosiaalisia ongelmia ja vaikeuksia koulunkäynnissä. Nuoren normaali aikuistumisprosessi voi vaarantua. Runsas juominen lisää riskiä alkoholimyrkytyksiin, harkitsemattomaan seksuaaliseen käyttäytymiseen, tapaturmiin ja väkivaltatilanteisiin. Jos vanhemmat ostavat lapselleen alkoholijuomia tai tarjoavat kotona alkoholia nuorelleen, on se samalla merkki, että vanhemmat hyväksyvät lapsensa alkoholinkäytön.Kysytään nuorilta - mitä he toivovat?


Koti ja vanhemmat ovat tärkeimmät tahot nuorelle. Tutkimusten mukaan nuoret odottavat, että vanhemmat puuttuvat ja auttavat nuoria päihteidenkäyttöön liittyvissä ongelmissa. Nuoret haluavat, että vanhemmat antaisivat enemmän alkoholivalistusta ja puuttuisivat vahvemmin nuorten alkoholinkäyttöön.


Hyviä ohjenuoria on tuntea oman nuoren kaverit ja heidän vanhempansa. Sanotaan, että tarvitaan kokonainen kylä kasvattamaan lasta, tue myös lapsesi kaverien kasvua. Tee yhteistyötä lapsesi kaverien perheiden kanssa. Ole ystävällinen tuntemattomalle nuorelle ja välitä.


Tutustu nuoren elämään, mistä hän on kiinnostunut, ketä ja mitä hänen elämäänsä kuuluu? Missä nuori liikkuu ulkona ja digitaalisessa maailmassa? Mikä nuorelle on tärkeää?


Nuoret toivovat myös rajojen asettamista. Natsimutsi tittelin saanut äiti voi laittaa sulkaa hattuun, turvalliset rajat ovat löytyneet. Nuoren aivot kehittyvät vielä ja murrosikään liittyvät mielialojen vaihtelut näkyvät vuorovaikutuksessa oman nuoren kanssa. Nuori saattaa yrittää venyttää rajoja ja vedota siihen, että kaikkien muiden kaverien vanhemmat ovat reiluja. Näissä tilanteissa soitto kaverin vanhemmalle voi osoittaa, että samansuuntaiset säännöt ovat jokaisessa perheessä. Aika monessa perheessä painitaan samanlaisten nuoren kasvatuksen haasteiden kanssa.


Kun nuori on tulossa kotiin illalla, odota aina lastasi hereillä. On tärkeää, että nuori uskaltaa aina tulla kotiin, oli tilanne tai kunto mikä tahansa.


Jos nuori saapuu humalassa kotiin, vanhempien tulisi tarkistaa nuoren kunto ja laittaa hänet nukkumaan. Keskustelu on parempi jättää aamuun ja rauhoittaa itseään vanhempana. Vanhemman on hyvä olla valmis kuuntelemaan mitä lapsella on sanottavaa, pohtia tilannetta yhdessä ja tarkistaa yhteisesti sovittuja sääntöjä. Vanhemman on myös hyvä kertoa omasta huolestaan ja tunteistaan nuorelle.Mistä apua kun nuori oireilee?


Jos epäilet, että lapsi ei ole siellä missä pitäisi, soita perään ja lähde tarvittaessa etsimään. Valvominen kuuluu vanhemmuuteen ja osoittaa välittämisestä.


Nuori saa tukea koulusta, opettaja tai koulukuraattori voi ohjata nuorta tuen piiriin. Espoossa on nuorten poliklinikka Nupoli, joka tukee nuorta erilaisissa nuoren kasvuun liittyvissä asioissa. Iso Omenan palvelutorilla on joka päivä matalan kynnyksen vastaanotto klo 16-18 jolloin nuori pääsee tapaamaan sairaanhoitajaa ilman ajanvarausta. Lisäksi lastensuojelu, terveydenhuolto, sosiaali- ja kriisipäivystys virka-ajan ulkopuolella vastaa tarvittaessa nuoren tuen tarpeeseen.


Usein päihteiden käyttöön liittyy muutakin käytöksellä oireilua kuten koulunkäynnin ongelmia tai muuttunutta käytöstä. Jos kodin keinot on käytetty, lastensuojeluilmoitus omasta lapsestaan voi olla tarpeellinen väliintulo nuoren ei-toivotun käytöksen rajaamiseksi.


Lastensuojelulain mukaan poliisin tulee tehdä lastensuojeluilmoitus, jos nuori on havaittu päihtyneenä tai hänellä on hallussaan alkoholia. Lastensuojeluilmoitus näissä tilanteissa voi olla merkityksellistä katkaista päihdekokeilut ajoissa. Lastensuojelua ei pidä pelätä, monia nuoria voidaan auttaa ajoissa ja kotona, kun oireiluun voidaan puuttua kokeiluvaiheessa.


Vanhempien velvollisuutena on suojella lastaan. Kun nuori oireilee päihteillä, nuoren vanhemmat tulee ottaa mukaan työskentelyyn. Vanhempien jaksaminen ja vanhemmuuden tuki on erityisen merkillistä nuoren hyvinvoinnin ja kuntoutumisen näkökulmasta.Yhteys omaan lapseen on tärkeää


Yhteys lapseen ja nuoreen on tärkeää silloinkin kun nuori kapinoi aikuisen rajoja. Kuuntele, kehu, kannusta ja kiitä! Näe hyvä nuoressasi silloinkin, kun hän on vähiten rakastettava.

Vanhempi välittää lapsestaan rakastamalla ja asettamalla rajoja. Usein palaute tulee myöhemmin, että vanhempi oli kuitenkin se turvallinen aikuinen, joka asetti rajat ja selkeät säännöt nuoren elämän ja aikuiseksi kasvun turvaksi.Arja Ryynänen

sosiaalityöntekijä YTM

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

9 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen