• Arja Ryynänen

Luonto on korvaamaton


Minulle luontoarvot ovat tärkeitä. Puhun arjen ekotekojen puolesta ja siitä, että jokaisella olisi mahdollisuus olla osa ilmastonmuutoksen torjuntaa vailla kohtuutonta ahdistusta. Haluan kannustaa luonnon hyvinvointitekoihin myönteinen edellä.


Asukasystävällinen ympäristö ja mahdollisuus lähiluontoon ovat tärkeä hyvinvointitekijä, joka tulee huomioida kaavoituksessa. On tärkeää, että jokaisella suomalaisella vauvoista ikäihmisiin on mahdollisuus luontotekoihin ja vihreään hyvinvointiin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tulisi lisätä green care ajattelua – päiväkodeista vanhusten hoivaan tulisi olla mahdollisuus luontosuhteen ylläpitämiseen.


Rakentamisessa ja saneerauksessa tulee siirtyä ilmastoystävällisiin tekoihin. Omakotitalojen siirtymistä ilmastoystävällisiin ratkaisuihin tulee tukea valtion energiatuella – ilmastomuutoksen torjuntaa tulee tehdä myönteiset ratkaisut edellä.


Autoilussa tulee siirtyä nopeisiin ratkaisuihin, biopolttoaineiseen ja tukea joukkoliikennettä.

Joukkoliikenne on yksin ilmastontorjunnan keino ja yhteiskunnan palvelu. Autoilulle kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen joukkoliikenne tulisi turvata kaikkialla Suomessa. Valtio voi tehdä poliittista ohjausta ja ohjata joukkoliikennettä ja lippumaksuja.


Ilmastonmuutoksen torjunta on kansainvälistä yhteistyötä, jota tulee vahvistaa. Suomalaista biotaloutta ja innovaatioita tulee vahvistaa, voisimme olla maailman ekologisten innovaatioiden edelläkävijä.


Suomessa saamme nauttia puhtaista vesistä ja luonnosta. Näistä tulee pitää huolta ja vahvistaa kansalaistemme ja matkailun alalla mahdollisuutta luontomatkailuun. Luonto on suomalainen hyvinvointitekijä - siitä meidän tulee pitää hyvää huolta.

3 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen