• Arja Ryynänen

Lapsi turvassa eron jälkeen


TIEDOTE 24.11.2017


Valoa, ei väkivaltaa -kampanja: Lapsi turvassa eron jälkeen


Espoon NYTKIS-naisjärjestöt yhteistyössä osallistuu joka syksy järjestettävään Valoa ei väkivaltaa kampanjaan, jossa puolustetaan naisten ihmisoikeuksia, ruumiillista koskemattomuutta ja oikeutta väkivallattomaan elämään. Tämän vuoden teemana on Lapsi turvassa eron jälkeen. Kampanjaa vietetään jakamalla kynttiläheijastimia ja kortteja perjantaina 24.11.2017 klo 16-18 Leppävaaran alikulkutunnelissa.


Tutkimukset osoittavat, että väkivaltaa ei huomioida riittävästi lasten huoltoa ja tapaamista sekä sijoituksia koskevissa päätöksissä. Kampanjassa halutaan erityisesti nostaa lapsen ääni kuuluville ja tuoda esille sen, miten tärkeää lapsen kuuleminen on, erityisesti kun perheessä on ollut väkivaltaa. Lisäksi on tärkeää, että lapsen kertomalla on oikeasti merkitystä huolto- ja tapaamispäätöksiä tehtäessä. Väkivalta vaikuttaa lapsen hyvinvointiin, vaikka se ei kohdistuisi suoraan häneen.


Istanbulin sopimus eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta on maailman ensimmäinen laaja-alainen sopimus, jonka tarkoitus on ennaltaehkäistä ja poistaa perheessä tapahtuvaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Sopimus sisältää määräykset naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemisestä ja poistamisesta, väkivallan uhrien suojelemisesta sekä väkivallan tekijöiden saattamisesta edesvastuuseen teoistaan. 


Istanbulin sopimus velvoittaa, että määrättäessä lapsen huoltajuudesta ja tapaamisoikeuksista, otetaan väkivalta huomioon ja varmistetaan, ettei päätös vaaranna uhrin tai lapsen oikeuksia ja turvallisuutta. Suomi on ratifioinut sopimuksen elokuussa 2015. Kampanja huipentuu YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen päivään 25.11.


Naisjärjestö Yhteistyössä - NYTKIS on kattojärjestö, johon kuuluvat eduskuntapuolueiden naisjärjestöt sekä naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Sukupuolentutkimuksen seura. 


Lisätietoja:

arja.ryynanen@gmail.com

Espoon NYTKIS-naisjärjestöt yhteistyössä

0 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen