• Arja Ryynänen

Lapset, nuoret ja perheet ovat yhteiskuntamme pilari





Lapsissa, nuorissa ja perheissä on tulevaisuutemme. Jokaisella lapsella on oikeus terveelliseen kasvuympäristöön ja pysyviin ihmissuhteisiin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja muissa hänen keskeisissä elinympäristöissään.


Lapsivaikutusten arviointi tulee naulata lakiin seuraavalla hallituskaudella, kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida päätösten vaikutus lapsiin, nuoriin ja perheisiin.


Lasten hyvä tulevaisuus turvataan tarjoamalla laadukasta koulutusta ja varhaiskasvatusta, jotka tukevat lasten yhdenvertaisuutta ja torjuvat syrjäytymisen periytymistä. Varhaiskasvatuksessa tulee olla riittävästi käsipareja ja pysyviä hoitajia. Yksityisten päiväkotien voiton tavoittelusta tulee luopua. Varhaiskasvatus kuuluu opetushallituksen toimialaan ja laki kieltää peruskoulujen voitontavoittelun, varhaiskasvatuksessa tulee noudattaa samaa linjausta. Lasten hyvinvoinnilla ei voi tehdä bisnestä.


Lapsiperheköyhyyttä tulee torjua aktiivisesti välttämällä vähävaraisille lapsiperheille haitalliset poliittiset päätökset lapsivaikutusten arvioinnilla. Seuraavalla hallituskaudella on kiinnitettä erityisesti huomiota miten vähänvaraisten perheiden lapset ja nuoret pääsevät osaksi suomalaista hyvinvointia. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus yhteen mieleiseen harrastukseen.


Koulutus on paras sijoitus kansakuntamme tulevaisuuteen ja peruskoulussa tulee kiinnittää huomioita ennaltaehkäisevään tukeen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus toisen asteen opintoihin. Jotta nuori löytää itselleen sopivan toisen asteen opintopaikan, yläkoulussa tulee tarjota riittävää tukea. Toisen asteen opinnoissa tulee olla saatavilla riittävästi ohjausta ja tukea opintoihin – oppisopimuskoulutusta on lisättävä.

Lasten, nuorten ja perheiden ääni tulee kuulua yhteiskunnassamme. Lasten osallisuuden toteutuminen ja sen varmistavat rakenteet täytyy mahdollistaa. Meidän tulee pitää mukana myös nuoret ja maahanmuuttajaperheet – osallisuus on sitä, että tulee aidosti kuulluksi itseään koskevissa asioissa.


Työn ja perheen yhteensovittamista tulee tukea. Perhevapaauudistus tulee tehdä lapsen etu ja perheiden hyvinvointi edellä – perheitä tulee kunnioittaa miten he järjestävät lapsen hoidon parhaaksi katsomallaan tavallaan. Yhteiskunnan päätösten ja palvelujen tulee tukea perheiden hyvinvointia. Kotipalvelu ja matalan kynnyksen perhepalvelut tulee olla saatavilla, oikea tuki oikea-aikaisesti tulee toteutua kaikkialla Suomessa.


Varhaiskasvatus, koulutus ja perheiden hyvinvointipalvelut ovat paras investointi Suomen tulevaisuuteen. Lapset ja nuoret ovat tervetulleita yhteiskuntaamme ja jokaisella meistä on vastuu miten tuemme lapsiystävällistä Suomea.

Olen edistänyt lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia työelämässä vuodesta 1993 alkaen ja Espoon kaupunginvaltuustossa 2017 alkaen. Valtuustossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa olen ajanut vahvasti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, jättänyt kolme lasten hyvinvointia koskevaa valtuustoaloitetta ja saanut tämän vuoden talousarvioon merkinnän että Espoo, tarjoaa ohjausta ja neuvontaa sisäilmasta sairastuneille lapsille ja perheille.


Olen töissä lastensuojelujärjestössä ja koulutukseltani sosiaalityöntekijä YTM ja lastentarhanopettaja KK. Sosiaalityön osaaminen ja vankka lapsi- ja perhepoliittinen asiantuntijuus ovat hyvä alusta koko Suomen lasten, nuorten ja perheiden asioiden hoitamiseksi.

17 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen