• Arja Ryynänen

Lapset ja nuoret tarvitsevat some-turvallisuuden vahvistamista


Viime aikoina on keskusteltu väkevästi lapsen kaltoinkohtelusta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tämän päivän vanhemmat ovat uudenlaisten haasteiden edessä, älylaitteet ovat suunnaton mahdollisuus, mutta myös riski lapsen kasvulle ja kehitykselle. Kun aiemmin lapsia varoiteltiin namusedistä ja pakettiautoista, nyt älylaitteet ja sosiaalinen media tuo uusia haasteita kotiin.


Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuus kertoo YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Euroopan Neuvosto antoi kesäkuussa 2018 jäsenvaltioille ohjeistuksen lapsen oikeuksista digitaalisessa mediassa. Se velvoittaa jäsenvaltion lisäksi kuntaa tarkastelemaan toimintaohjeita ja käytäntöjä lapsen oikeuksien toteutumiseksi digitaalisessa mediassa.

Turvataitokasvatuksessa lapset ja nuoret oppivat taitoja, joilla he voivat välttyä joutumasta kiusaamisen, väkivallan tai ahdistelun tilanteisiin. Tai pahimmillaan osaavat suojella itseään ja puolustaa omia ja kaverin rajoja, sanoa mikä on suotavaa ja mikä taas ei. Turvataitokasvatus tukee lapsen kasvua ja kannustaa puhumaan vaikeistakin asioista.


Hyvä suhde vanhempiin ja osallisuuden kokemukset suojaa lasta ja nuorta kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Vanhempia ei tule jättää yksin kasvatustehtävässään, myös vanhemmat tarvitsevat digitaitojen vahvistamista, miten suojella lastaan tämän ajan ympäristössä.

Lastensuojelujärjestöt tekevät poliisin kanssa työtä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi, torjumiseksi ja tunnistamiseksi kansainvälisesti, koska verkko ei tunne maarajoja.


Tämä ei yksin riitä vaan tarvitsemme paikallisen työn ja päätöksenteon vahvistamista: Vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille tulee tarjota riittävästi työkaluja puhua rohkeasti ja ennaltaehkäisevästi miten lapsi ja nuori voi vahvistaa omia taitojaan ja suojautua kaltoinkohtelulta. Jos lapsi on joutunut kaltoinkohtelun ja seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, ammattilaisille tulee turvata riittävät resurssit tehdä työtään lapsen edun toteutumiseksi.


Ennaltaehkäisyn ja vanhempien tuen toisessa päässä on tuomioistuin, jossa aikuista tulee rankaista lapseen kohdistuvalta vahingolliselta teolta. Nykyinen hallitus on ehdottanut rikoslakiin uutta säännöstä, jossa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotetaan. Rangaistuksia tulee tiukentaa, jotta lapsia ja nuoria voidaan suojella entistä paremmin lapseen kohdistuvilta vahingollisilta teoilta. Kovemmat rangaistukset korostavat lapsen ruumiillisen koskemattomuuden merkitystä.

Lapsena koetulla väkivallalla on elinikäiset haitalliset seuraamukset ja meidän kaikkien tulee estää sitä. Kansainväliset sopimukset ja ohjeistukset velvoittavat päättäjiä ja ammattilaisia toimimaan lapsen oikeuksien toteutumiseksi jokaisessa kunnassa ja jokaiseen kotiin. Lasten ja nuorten digitaitoja tulee vahvistaa, jotta he voivat olla turvallisesti verkossa.


Arja Ryynänen


5 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen