• Arja Ryynänen

Lapsen oikeus suojeluun


Kannanotto 5.3.2018


Lapsen oikeus suojeluun


Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on hallituksen kärkihanke 2016-2018, jonka tavoitteena on uudistaa lapsi- ja perhepalvelut siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki.


Perhe-palvelujen painopiste on siirtynyt ennaltaehkäiseviin palveluihin, jonka tavoitteena on turvata riittävä ja oikea-aikainen tuki kotiin. Lastensuojelu on viimesijainen, kun peruspalvelut eivät ole pystyneet vastamaan lapsen tarpeisiin.


Tutkimusten mukaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toteutuminen on sattumanvaraista. Lastensuojelun sijoitukset laskivat vuonna 2016, sen sijaan vuonna 2017 arvioidaan käänteen olevan kasvusuhtainen. Erityisesti nuorten sijoitukset ovat kasvaneet ja tarve psykiatrisiin sijaishuoltopaikkoihin, kun tarvitsemansa sairaanhoidon sijaan nuorelle tarjotaan huostaanottoa.


Myös sosiaalityöntekijät ovat esittäneet huolta lastensuojelun tilanteesta. Lapsella on oikeus lakisääteisiin lastensuojelun palveluihin. Useat kunnat kärsivät lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vajeesta ja toistuvasta vaihtuvuudesta. Ministeri Annika Saarikon nimittämä työryhmä on pohtinut ratkaisuja lastensuojelun kriisiin.


Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura esittää, että lapsiperheiden muutosohjelma LAPEn mukaista kehittämistyötä tulee jatkaa määräajan päättymisen jälkeen pitkäjänteisesti. Tavoitteena tulee olla lapsen oikeus omaan perheeseen, oikea-aikaiseen ja riittävään tukeen sekä tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Lapsen etu ja oikeudet tulee olla aina ensisijaisia yhteiskunnassamme.


Lisäksi seura esittää, että hallitusohjelmaan kirjattu lapsi- ja perhevaikutusten arviointi tulee kirjata lakiin. Yhteiskunnallisia päätöksiä tulee aina tarkastella lapsivaikutusten näkökulmasta.


Arja Ryynänen

Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittisen seuran hallituksen jäsen

arja.ryynanen@gmail.com

0 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen