• Arja Ryynänen

Arja Ryynänen Espoon Keskustan puheenjohtaksi

Päivitetty: 17. helmi 2019


TIEDOTE 7.11.2017


Kes­kus­tan Es­poon kun­nal­lis­jär­jes­tö on va­lin­nut pu­heen­joh­ta­jak­seen YTM Arja Ryynäsen. Hän seu­raa teh­tä­väs­sä eronnutta Simo Repoa. Va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si vuodelle 2018 va­lit­tiin Tommi Halkosaari ja sih­tee­rinä jatkaa Juha Jäämaa.


Kuntavaaleissa Keskusta sai kolmannen lisäpaikan ja lähtee nyt rakentamaan uutta keskustalaista kaupunkipolitiikkaa. Pitkään odottaneet päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat täytyy saada korjatuksi. Sosiaali- ja terveystoimessa painopiste on lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyssä ja hoidossa, sekä riittävän kotihoidon turvaamisessa ikääntyneille. Työn, yrittämisen, kestävän kehityksen, lähiluonnon ja lähiruuan teemat ovat tärkeitä. Keskusta haluaa hillitä Espoon kasvua, sillä kaupungin tulee ensisijassa pystyä vastaamaan nykyisten kuntalaisten palvelutarpeisiin.


Espoolaiset odottavat yhä Länsimetroa. Helsinki teki päätöksen Länsimetro Oy:n erityistilintarkastuksesta, sen sijaan Espoo päätyi pelkkään selvitykseen. Päätös luopua erityistilintarkastuksesta ei ole vakuuttanut kaikkia espoolaisia. Kuntalaisille on tärkeää voida luottaa päätöksentekijöihin. Keskustan tulee nostaa rohkeasti esille hyvän hallinnon merkitystä ja tehdä byrokratian purkutalkoita myös kuntapolitiikassa.


Espoo on nopeimmin kasvavia kaupunkeja ja maahanmuuttajien osuus kaupungissa kasvaa. Kaupunginvaltuuston päätöksellä englanti on kaupungin kolmas virallinen kieli, tavoitteena on helpottaa työperäistä muuttoa kaupunkiin. Espoon Keskusta haluaa huomioida uussuomalaiset toiminnassaan ja tarjota mahdollisuuden vaikuttaa omassa kotikaupungissaan.


Espoossa on hyvä perusta keskustalaiselle kaupunkipolitiikalle. Uudet jäsenet ovat tuoneet osaamisensa ja ideansa poliittiseen vaikuttamistyöhön ja siitä kertoo muun muassa Espoon Back to School-perheiden kohtaava malli. Uusilla jäsenillä tulee olla matala kynnys päästä mukaan toimintaan.


Uusi johtokunta käynnistää ohjelmatyöryhmät järjestötyön uudistamiseksi. Poliittista vaikuttamistyötä voidaan tehdä monella tapaa, perinteisinä tupailtoina ja kohtaamisina kaupunkilaisten arjessa ja sosiaalisessa mediassa. Yhdessä voimme vaikuttaa, lukee myös Espoon Keskustan omassa T-paidassa.


Arja Ryynänen

Puheenjohtaja

Keskustan Espoon kunnallisjärjestö

arja.ryynanen@gmail.com

0 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen