Intohimoni on ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen ja kehittäminen. Pitkä työkokemus perheiden ja hyvinvoinnin asiantuntijana on antanut osaamista sanoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon inhimillistä, yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä yhteiskunnassamme.  

Minulle on tärkeää tehdä työtä ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi vauvoista ikäihmisiin. Nähdä ihminen, hänen elämänsä ja tarpeensa, sekä pohtia miten palvelut voisivat tulla lähemmäksi ihmistä ja hänen elämäänsä. Miten kohdata ihminen myönteisesti ja kehittää ketteriä palveluja, joissa ihminen on keskiössä byrokratian sijaan. On tärkeää, että verotulot menevät siihen mihin ne on tarkoitettu - ihmisen hyvinvointiin, byrokratian ja hukan sijaan. Kutsun tätä näkökulmaa myös hyvinvointitalouden näkökulmaksi.  

Pitkä työura julkisen hyvinvoinnin alalla on tuonut kokemusta tutkia ja sanoittaa kehittämisen juurisyitä ja tarpeita. Espoon kaupungin päätöksenteossa olen ottanut kantaa niin työntekijöiden resursseihin, laadukkaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen, lapsiperheiden kotipalvelujen kuin vammaisten ja vanhusten hoivan valvonnan sekä laadun puolesta. Meidän tulee myös Espoossa saada vahvempaa tukea valtiolta, kun kannamme vastuu pakolaisista ja maahanmuuttajista. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä on todettu vanhanaikaiseksi ja pääkaupunkiseutua kurittavaksi. 

Sosiaalityö on työtä elämän ääripäissä, tilanteissa, joista harva kehtaa puhua julkisesti. Kukaan ei ole kuitenkaan suojassa elämän haasteilta tai ikääntymiseltä. Tukea tulisi saada ajoissa silloin kun elämä koettelee tai perheiden arki kuormittuu työn, perheen ja vapaa-ajan ruuhkassa. Kuntapäätöksenteolla voimme edistää espoolaisten hyvinvointia. Yksi esimerkki vaikuttavasta perheiden tuesta on tällä valtuustokaudella tehty sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös, jossa Iso Omenan neuvolan ja terveysaseman aukioloaikoja laajennettiin virka-ajan ulkopuolelle. Lisäksi valtuustossa ajamani YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen lapsivaikutusten arviointi edistäisi merkittävästi lasten, nuorten ja perheiden äänen ja edun huomioista päätöksenteossa. Kts. Blogi 27.1.2020.  

Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja toiminut osa-aikaisena yrittäjänä. Työn ja yrittämisen merkitys on tärkeää. Työn tulee olla aina kannattavaa, se on myös merkityksellistä ihmisen kasvun, sivistyksen ja osallisuuden näkökulmasta. Työn kannustimia tulee myös pohtia kunnan päätöksenteossa - työntekijöiden pyöröovi ja vaihtuvuus on huonoa kuntataloutta ja vaikuttaa kielteisesti palvelujen laatuun ja ihmisten hyvinvointiin. 

Espoossa suurin työttömien ryhmä on korkeakoulutetut. Meidän tulee tukea myös osatyökykyisten työllisyyttä ja työhönpaluuta, sekä ottaa koppi maahanmuuttajanaisten ja -miesten työllisyydestä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Itsensä työllistäminen ja yrittäminen tulisi nähdä yhtenä vaihtoehtona työpolulla. Yrittäjyyteen ja innovaatioihin tulisi kannustaa ja tukea koululaisista alkaen. 

Yrittäminen ja elinkeinoelämä tulee nähdä tärkeänä hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamisen veturina. Meidän tulee pitää huolta molemmista päistä - siitä, että yhteiskunnan kassassa on rahaa ja hyvinvointiyhteiskunnan veturi toimii, sekä toisaalta, että lakisääteiset palvelumme ovat saatavilla ihminen edellä.

Työkokemus:

 

Johtava sosiaalityöntekijä lastensuojelussa

Työ lapsipalveluissa 1993 alkaen ja 2000 alkaen asiantuntijana kehittämisen ja esimiestyön tehtävissä

Lisätietoa: https://www.linkedin.com/in/arja-ryyn%C3%A4nen-a956a959/

 

Koulutukseni:

Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijän pätevyys 2014, Itä-Suomen yliopisto

Kasvatustieteiden kandidaatti, varhaiskasvatuksen opettaja ja aineenopettajan pätevyys 2002, Helsingin yliopisto

Henkilöstöpäällikkö 2012, Markkinointi-instituutti

Valtiotieteen ylioppilas, sosiaalitieteet 2003-, Helsingin yliopisto 

Ylioppilas 1993, Joensuun yhteiskoulun lukio

Pro Gradun aiheena YK:n lapsen oikeuksien toteutuminen 

 

Vapaa-aikani:

Minulle on tärkeää kaksi ällää - luonto ja lapset. Tämä näkyy niin kotona kuin töissä - luonnon ja lasten hyvinvointi on ykkösasiani. Kestävä kehitys, koiralenkki lähiluonnossa ja parvekepuutarha tuovat vihreää hyvinvointia elämääni.  Unicefin motto "Lapsen oikeus on aikuisten velvollisuus" on juurtunut selkärankaani: Turvallinen ja terveellinen lapsuus on hyvän elämän perusta ja kestävän kehityksen mukainen päätöksenteko turvaa tulevien sukupolvien hyvän elämän.  

Matkustan mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Karjalaan mökille. Kunnioitan kestävän kehityksen arvoja, yhteisvastuu ja naapuriapu ovat osa elämäntapaani. Pyrin tekemään hankintani paikallista yrittäjyyttä ja kiertotaloutta kunnioittaen.  

Nykyiset luottamustoimeni:

Espoon Kaupunginvaltuusto, varajäsen (kok) 1.6.2017-

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta, jäsen 1.6.2017-

Europa Donna Finland, Rintasyöpäyhdistys ry, varapuheenjohtaja 1.1.2019-

Etelä-Espoon Kokoomus, hallituksen jäsen 1.1.2020-

Mikä minulle on tärkeää?

 

Tarvitsemme kestävää ja vastuullista hyvinvointitaloutta – on kyettävä näkemään nykyhetken lisäksi tulevaisuuteen. Olen päässyt edistämään hyvinvointia 1993 alkaen työelämässä ja 2017 alkaen Espoon kaupunginvaltuustossa. Hyvä arki tehdään yhdessä. 

Mikä sinulle on tärkeää? Kirjoita:

arja.ryynanen@gmail.com

 

Vastuullisesti hyvää arkea ja elämää,

 Arja 

© 2018 by Arja Ryynänen